Dalfsen bood opvang tevergeefs aan

Dalfsen regelde 150 plekken voor vluchtelingen, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hapte niet toe.

Aangeboden door de gemeente Dalfsen: dertig wintervaste vakantiechalets op drie terreinen voor 150 vluchtelingen. Kerken, vrijwilligers, verenigingen, leraren staan klaar om te helpen met taalles, sport, onderwijs en andere zaken.

Tot nu toe heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het aanbod afgewezen noch aanvaard. Het minimum voor een opvangplek is vastgesteld op 250 mensen. Minder is niet efficiënt en dus relatief duur volgens het COA. Maar bij kleinschalige opvang is er wel meer steun onder de bevolking, redeneert de gemeente.

Nu is het te laat. Woensdagmorgen verliep de optie op de chalets. Waarschijnlijk gaan ze naar Duitsland. Ook de andere betrokkenen haken langzamerhand af.

Han Noten, de burgemeester van Dalfsen, begrijpt het COA niet. „Het argument van het COA is dat ze kleine opvang niet kunnen organiseren. Maar voor grotere opvang is geen maatschappelijk draagvlak. Ons aanbod vraagt andere maatvoering. Maar het past niet in hun bureaucratische model.”

Door het afwachten vervalt het aanbod. Noten: „Het COA zegt geen ja en geen nee. Maar dat is dan dus nee. Ik moet investeren, realiseren, uitvoeren, vrijwilligers motiveren. De ondernemer moet gaan bouwen.”

Vorige week werden 150 vluchtelingen opgevangen in een Dalfsense sporthal. Die kwamen uit het naburige Olst-Wijhe en vertrokken na drie dagen naar Brabant. „Olst-Wijhe had ze kunnen houden”, zegt Noten. „Ze hadden ook hier kunnen blijven. Maar nee, ze gaan naar Brabant. Voor mij als psycholoog is dat een waanzinnig beleid. Je kunt ze niet zo onthecht laten als ze nu zijn. Als vluchtelingen zijn ze al onthecht. Het kan niet erger. Het gaat om structuur in hun leven. Dat ze iets kunnen doen wat ze als zinvol kunnen ervaren. Ze kunnen niet de hele dag op een veldbedje liggen.”

Dalfsen en omliggende IJssellandgemeenten willen zelf meer kleinschalige opvang voor vluchtelingen en toegelaten asielzoekers regelen. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komen gevallen als die van Dalfsen niet vaak voor. Maar de VNG wil wel de minimumnorm van 250 vluchtelingen verlagen. Vrijdag spreken gemeenten en provincies met het COA.

Volgens het COA doen gemeenten „onvoorspelbare” dingen vlak voor een ‘bestuursakkoord’ over opvang. Het COA zou volgende week een afspraak hebben met Dalfsen. Noten weet daar niets van. Hij had op verzoek van het COA zijn aanbod vorige week vrijdag op papier gezet.

    • Maarten Huygen