Privéleven prins Albert van Monaco is ‘geschiedenis’

Details over een affaire van prins Albert van Monaco leveren volgens de rechter een „bijdrage aan het publieke debat” en mogen worden gepubliceerd.

Een dagje op het Wassenaarse strand, een vakantie in Argentinië, Amalia op de hockeyclub: voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima is dat allemaal strikt privé. Ze zitten niet te wachten op paparazzi in de duinen. Van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is bekend dat hij er niet voor terugdeinst om de roddelpers aan te spreken als er foto’s en artikelen verschijnen over het privéleven van de koninklijke familie. Toch doet het paar er verstandig aan om samen met de RVD het nieuwe arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over een publicatie in Paris Match over het privéleven van prins Albert van Monaco goed te lezen.

In deze zaak laat het Hof namelijk weten dat leden van de royalty zich moeten realiseren dat bepaalde gebeurtenissen in hun privéleven ook onderdeel zijn van de ‘contempory history’ of ‘hedendaagse geschiedenis’, waardoor de media meer ruimte krijgen hierover te publiceren. Mogelijk moet ons koningshuis na dit arrest toch wat gas terugnemen.

De kwestie begon in 2005, toen Paris Match een artikel publiceerde met de kop Albert van Monaco, het geheime kind. In het artikel onthulde de Togolese Nicole Coste dat Albert de vader is van haar zoontje. Naast een flink aantal foto’s van het paar en van Albert met het kind op zijn arm, bevatte het stuk ook intieme details over de relatie. Zo beschrijft Coste onder andere de avond waarop Albert haar zwanger zou hebben gemaakt en vertelt zij over zijn weigering het kind publiekelijk te erkennen. Kort na de publicatie spande Albert een rechtszaak aan tegen Paris Match. De Franse rechter gaf de prins gelijk: zijn recht op privacy moest hier prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting van Paris Match.

De uitgever van het tijdschrift pikte het niet en stapte naar het EHRM. Deze maand kreeg het tijdschrift alsnog gelijk. Volgens het Hof levert de publicatie, ofschoon er veel intieme details over het privéleven van Albert in voorkomen, als geheel een „bijdrage aan het publieke debat”. Zo is niet alleen de discussie over eventuele erfopvolging een zaak van publiek belang, maar kunnen ook bepaalde privédetails van deze liefdesaffaire relevant zijn omdat ze iets zeggen over de persoonlijkheid van de prins en over hoe hij met zijn verantwoordelijkheden omgaat.