Opinie

Peruaanse boer wil hulp van Duitse energiereus

Je denkt natuurlijk meteen: dat zal wel niks worden. Een Peruaanse boer die bij het gerecht in Essen het energieconcern RWE aanklaagt omdat de gletsjer bij hem in de buurt in razend tempo smelt. Saul Luciano Lliuya woont in de Andes, op zo’n 3.000 meter hoogte. Hij merkt dat de gletsjer die nog eens zo’n anderhalve kilometer hoger ligt zijn leefomgeving bedreigt.

Het bergmeer aan de voet van de Palcacocha gletsjer is sinds 2003 al vier keer zo groot geworden. De autoriteiten moeten steeds vaker en steeds meer water wegpompen, dammen aanleggen en dijken verzwaren. Maar het moment komt, denkt Lliuya, dat dat niet meer genoeg is. Dan zal zijn woning en wellicht het hele stadje Huaraz (zo’n 55.000 inwoners) door een vloedgolf worden overspoeld. De Peruaanse regering bevestigt dat er sprake is van een groot risico.

Meebetalen

Klimaatwetenschappers zijn het er wel over eens dat de gletsjers sneller zijn gaan smelten door de stijgende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, die mede veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dat (en ongetwijfeld zijn contacten met Duitse milieuorganisaties) bracht Lliuya bij RWE, een de grootste uitstoters van kooldioxide in Europa, en daarmee dus mede verantwoordelijk voor de problemen in Peru. Als het aan de Peruaan ligt gaat RWE meebetalen aan de beveiliging van het gletsjermeer.

Een jaar geleden zou iedereen deze zaak waarschijnlijk hebben afgedaan als onzin, of op zijn minst als kansloos. Maar daar ben ik iets minder zeker van nadat de Nederlandse rechter Urgenda in het gelijk heeft gesteld, na het besluit van de New Yorkse officier van justitie om een onderzoek te doen naar wat Exxon wist over klimaatverandering en na een uitspraak van een Amerikaanse rechter die het Department of Ecology in Washington dwingt om een ‘emissiewet’ te schrijven zodat toekomstige generaties beschermd worden tegen klimaatverandering.

RWE voelt zich niet verantwoordelijk. Toen de Peruaan dit voorjaar bij het energieconcern aanklopte vonden de juristen van RWE het voldoende schriftelijk iedere betrokkenheid af te wijzen. RWE hield zich, zei men, aan de algemene klimaatdoelen en kan geen schuld op zich nemen voor concrete risico’s. Dacht de Nederlandse staat dat niet ook in de klimaatzaak van Urgenda?

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.