OESO: Nederland moet werk maken van klimaatbeleid

De organisatie heeft Nederland aanbevelingen gedaan voor groener beleid.

De OESO is ook bezorgd over de verkeersdrukte in de Randstad.
De OESO is ook bezorgd over de verkeersdrukte in de Randstad. Foto Lex van Lieshout /ANP

Het is goed dat Nederland de CO2-uitstoot en andere luchtvervuiling heeft teruggedrongen, op grote schaal milieubelastingen heft en op een schone manier afval verwerkt, maar er moet nog meer gedaan worden voor het milieu. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) in een vandaag verschenen rapport over het Nederlandse milieubeleid. De OESO merkt onder meer op dat Nederland nog sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Volgens de OESO is Nederland in het verleden een voorloper geweest op het gebied van duurzaamheid, maar staat het beleid onder druk door nieuwe milieuvraagstukken en “ambitieuze doelen voor schonere, efficiëntere energie”. De uitstoot van broeikasgassen is teruggedrongen, maar minder dan in andere Europese landen, zegt de organisatie. En er waren in 2013 maar twee landen (Luxemburg en Zuid-Korea) die een kleiner deel van hun energievoorziening uit hernieuwbare bronnen haalden.

Aanbevelingen

De OESO doet in het bijzonder vier aanbevelingen. Nederland moet meer moeite doen om “op de meest doelmatige manier mogelijk” de klimaatdoelstellingen te halen. Een langetermijnvisie op dat gebied zou nu nog ontbreken. Voorgenomen belastingvoordelen voor kolencentrales moeten volgens de OESO opnieuw onder de loep worden genomen, omdat die veel schadelijke stoffen uitstoten. Het aandeel van duurzame energie in de Nederlandse markt zou kunnen worden opgehoogd door meer gebruik te maken van kansen op de Europese markt.

Verder suggereert de OESO dat nagedacht moet worden over de invoering van rekeningrijden. De belastingen op brandstof en voertuigen zouden in ruil daarvoor omlaag kunnen. Dit zou eveneens kunnen bijdragen aan verlichting van de druk op de infrastructuur in de Randstad.

‘Vooruitstrevend en adequaat’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in een reactie vast dat de OESO het Nederlandse milieubeleid “vooruitstrevend en adequaat” noemt. Sharon Dijksma, die het rapport in Parijs in ontvangst heeft genomen, zegt dat het rapport Nederland een spiegel voorhoudt, inclusief kritiekpunten. “Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van ons water, bodem en lucht. Daar is werk aan de winkel.”

Het rapport verschijnt in aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs, waar NRC een interactieve infographic over heeft gemaakt. Het ministerie zegt dat staatssecretaris Dijksma de OESO-evaluatie “meeneemt” naar de top:

“Nederland wil een breed, juridisch bindend klimaatakkoord waarbij snelle uitstootvermindering en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering goed in balans zijn.”