Mede door crisis iets minder verschillen

De verschillen tussen de hoogste en de laagste inkomens zijn kleiner geworden door de kredietcrisis. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na 2008 verdiende de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zoveel als de 20 procent met de laagste inkomens. Tot en met het jaar 2008 was die verhouding nog 2,8.

Crisis raakt vooral zelfstandigen In 2012 was hun inkomensniveau met 0,7 procent gedaald ten opzichte van 2008, gecorrigeerd voor inflatie. De daling is niet gelijkelijk verspreid over alle huishoudens. De crisis raakt vooral zelfstandigen, omdat hun inkomens sterker meebewegen met de economie. Doordat het hogere inkomenssegment relatief veel zelfstandigen telt, zijn de verschillen tussen de laagste en de hoogste inkomens kleiner geworden.

De verschillen zijn volgens het CBS ook kleiner geworden door overheidsbeleid. Het primaire inkomen van het hoogste segment is twaalf keer zo hoog als dat van het laagste. Door herverdeling via belastingen en premies daalt dit naar 2,5 keer. In de crisis heeft die herverdeling de daling van het inkomensverschil versterkt. Zowel de hoogste als de laagste inkomensgroep is meer premies gaan betalen, maar bij de laagste werd dit meer dan gecompenseerd door de stijging van sociale uitkeringen. (NRC)