Meer wereldhandel, maar op laag niveau

De omvang van de wereldhandel in goederen is in september gestegen met 0,5 procent ten opzichte van augustus. Dat bleek gisteren uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). De lichte toename volgt op dalingen in juli en augustus (minus 0,4 respectievelijk minus 0,6 procent). De wereldhandel groeit dit jaar nauwelijks. De eerste twee kwartalen was er zelfs een afname. In het derde kwartaal steeg de handel weer licht, met 1,1 procent, blijkt uit de CPB-cijfers. Volgens de OESO, de organisatie van rijke landen, zal de tegenvallende handel zich vertalen in lagere groeicijfers. Haar groeiraming van de wereldeconomie in 2016 stelde zij naar beneden bij, van 3,6 naar 3,3 procent. (NRC)