CBS: Inkomensverschillen kleiner door kredietcrisis

Het hogere inkomenssegment telt relatief veel zelfstandigen, die door de crisis het hardst zijn geraakt.

Foto Lex van Lieshout / ANP

De verschillen tussen de hoogste en laagste inkomens zijn kleiner geworden door de kredietcrisis. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekendmaakte.

Na 2008 verdiende de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zoveel als de 20 procent met de laagste inkomens. Tot en met het jaar 2008 was die verhouding nog 2,8.

Grafiek van het CBS:
Verhouding-20-procent-hoogste-tov-20-procent-laagste-huishoudensinkomens-op-basis-van-alternatief-beschikbaar-inkomen--15-11-24

Crisis raakt vooral zelfstandigen

In 2012 was het totale inkomensniveau met 0,7 procent gedaald ten opzichte van 2008, gecorrigeerd voor inflatie. De daling is niet gelijk verspreid over alle huishoudens, volgens het CBS. De crisis raakt vooral zelfstandigen, omdat hun inkomens sterker meebewegen met de economische ontwikkelingen. Doordat het hogere inkomenssegment relatief veel zelfstandigen telt, zijn de verschillen tussen de laagste en de hoogste inkomens kleiner geworden.

De inkomensverschillen zijn ook kleiner geworden door tussenkomst van de overheid, aldus het CBS. Het primaire inkomen van het hoogste segment ligt twaalf keer zo hoog als dat van het laagste. Door herverdeling via belastingen en premies daalt die verhouding naar 2,5. In de crisisperiode heeft die herverdeling de krimp van het inkomensverschil versterkt. Zowel de hoogste als de laagste inkomensgroep zijn meer premies gaan betalen, maar bij de laagste werd dit meer dan gecompenseerd door de stijging van de ontvangen sociale uitkeringen.