Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

‘Asielzoekers bij crimineel gedrag sneller uitzetten’

Pleegt een asielzoeker een delict waarvoor een celstraf van zes maanden staat, dan moet hij of zij het land uit. Nu is dat nog bij anderhalf jaar.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff Foto Bart Maat / ANP

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Veiligheid en Justitie wil criminele asielzoekers en vluchtelingen eerder Nederland uit kunnen zetten. Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu is het nog zo dat asielzoekers en vluchtelingen alleen het land kunnen worden uitgezet als ze een “ernstig misdrijf” plegen - bijvoorbeeld openlijke geweldpleging of diefstal - waarvoor een onvoorwaardelijke straf van anderhalf jaar staat.

Voor “zeer ernstige misdrijven” - bijvoorbeeld kinderporno verspreiden of een ramkraak - geldt een grens van 24 maanden onvoorwaardelijke straf. Dijkhoff wil de grens om iemand uit te zetten bij ernstige misdrijven verlagen naar zes maanden onherroepelijke celstraf en naar tien maanden bij zeer ernstige misdrijven.

Preventief

Dijkhoff hoopt dat er een afschrikkende werking uitgaat van de maatregelen, schrijf hij:

“Ik wil hiermee bewerkstelligen dat scherper dan voorheen duidelijk is, dat personen die maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen niet in aanmerking komen voor verblijf in Nederland. Als een vluchteling of asielzoeker in aanmerking wil komen voor verblijf, zal hij zich dus twee keer moeten bedenken voor hij een delict pleegt.”

Op 13 oktober nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd opgeroepen criminele asielzoekers uit te zetten. Met deze brief zegt Dijkhoff aan die wens van de Tweede Kamer gehoor te geven.

Criminele kinderen

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie toonde VVD-Kamerlid Malik Azmani zich woensdag tevreden over het voorstel van Dijkhoff. Maar als het aan hem ligt wordt er nog wel een punt aan toegevoegd.

Kinderen kunnen hun verblijfsstatus verliezen als ze een celstraf krijgen van meer dan zestig maanden voor handel in verdovende middelen. Azmani wil dat dat ook gaat gelden als ze roofovervallen, of gewelds- en zedenmisdrijven plegen.