Alom verbazing over ‘bekering’ Samsom

Parijs is nog ver. In het debat over de klimaattop rekende de Kamer gisteren vooral binnenslands af.

Het leek een links onderonsje te worden, het debat gisteravond in de Tweede Kamer over de klimaattop in Parijs. Formeel ging het over de Nederlandse inzet op die VN-conferentie, maar het draaide vooral om PvdA-leider Diederik Samsom, die de volle laag kreeg van SP, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie.   

Met GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver had Samsom maandag al het debat naar zich toe willen trekken. Ze kwamen met een wetsvoorstel om departementen milieudoelstellingen op te leggen; de CO2-uitstoot zou ook sterker moeten dalen dan het kabinet nu voorstaat. Verder liet de PvdA weten dat alle kolencentrales in Nederland dicht moeten. 

De oppositie moest het verbond van Klaver en Samsom uit de media vernemen. Er was op zijn minst verbazing over de ‘bekering’ van Samsom. Had zijn fractie aanscherping van milieubeleid niet sinds 2012 tegengehouden? Omdat de partij in een kabinet met de VVD zat?

„Ik ben nu drie jaar Kamerlid en heb tal van moties ingediend om het milieubeleid aan te scherpen, inclusief een voorstel voor zo’n klimaatwet”, zei Carla Dik-Faber (ChristenUnie). „Allemaal weggevaagd door de PvdA.”

„Alle nederlagen tellen op tot één overwinning”, reageerde Samsom.

Eric Smaling (SP) verwees naar de steun van de PvdA voor het kabinetsbesluit hoger beroep aan te tekenen ten tegen het vonnis in de Urgendazaak, dat de staat tot een grotere milieu-inspanning verplicht. „En dan nu dit wetsvoorstel. Is er een denkproces bij de PvdA geweest waar wij geen notie van hebben? Of is de PvdA tot inkeer gekomen door toespraken van Obama en de paus?”

„De PvdA zát aan de knoppen en liet het klimaatbeleid gierend uit de klauwen lopen”, sneerde Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

Overige partijen lieten zich nauwelijks uit over het PvdA/GroenLinks-initiatief, de VVD zelfs helemaal niet. Alleen PVV-woordvoerder Barry Madlener was uitgesproken tegen. „Vroegtijdig stoppen met fossiele energie gaat ten koste van welvaart en banen hier. Dat plan van die linkse fracties kan wat ons betreft zo de prullenbak in.” 

Samsom verdedigde de sluiting van alle kolencentrales in Nederland, ondanks de kapitaalvernietiging die daarmee gepaard gaat. „Er staan nog 280 kolencentrales in Europa. Je lost de klimaatproblemen alleen maar op als ze allemaal dichtgaan.” Parijs biedt volgens hem een kans. „We hebben nog maar één generatie de tijd om de omslag naar duurzame energievoorziening te maken. De weg naar een duurzame toekomst begint in Parijs.”

Premier Rutte deelde dat optimisme. „Veel ontwikkelingslanden hebben nu concrete doelstellingen op tafel gelegd. We streven naar een klimaatakkoord waarbij wereldwijd goede afspraken worden gemaakt.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu, PvdA) wil zich onder meer inspannen voor ‘klimaatslimme’ landbouw. Volgens haar heeft Nederland daar ook de kennis voor in huis. „We zijn op veel punten koploper. We kunnen bijvoorbeeld tomaten kweken die een minimum aan water en meststoffen nodig hebben.”

Klimaatslimme landbouw is volgens Dijksma voor de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een prioriteit op de top in Parijs, „zonder dat ik weet of dat ook in de eindconclusies een plek krijgt. De Wereldbank heeft zich er ook aan verbonden.”