Steeds meer kinderen in de bijstand

In Rotterdam is het percentage kinderen dat leeft in een gezin met bijstandsuitkering het hoogst.

Foto Roos Koole/ANP

Steeds meer minderjarige kinderen groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Sinds 2009 is het aantal kinderen dat in deze omstandigheden opgroeit toegenomen van 5,2 naar 6,5 procent in 2014; in totaal gaat het om 223.000 kinderen.

Dat meldt het CBS in het Jaarrapport Jeugdmonitor. Het aantal gezinnen met kinderen en een laag inkomen ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in 2006. Daarna leek het aantal teruggedrongen te worden, maar sinds 2009 is het weer gestaag toegenomen. Het CBS noemt de aanhoudende economische crisis als belangrijkste verklaring voor de toename.

Het CBS bakent armoede af met behulp van de lage-inkomens-grens. Die ligt voor het prijspeil van 2013 voor een alleenstaande op 1.010 euro. Voor een gezin met twee kinderen ligt de grens om 1.900 euro, terwijl voor een alleenstaande ouder met twee kinderen de grens op 1.530 euro ligt.

Minder speelgoed

Met name in de grote steden en in het noorden en zuiden van het land komt deze situatie relatief veel voor. Rotterdam spant de kroon, daar leeft 18 procent van de minderjarige kinderen in een gezin met bijstandsuitkering. Na de havenstad volgen steden als Amsterdam, Groningen en Heerlen. Niet-westerse kinderen wonen vier keer zo vaak in een gezin met een laag inkomen.

Twitter avatar statistiekcbs CBS Veel kinderen in bijstandsgezin in grote steden, Noord-Nederland en Z-Limburg #jeugdmonitor https://t.co/mFE1CttEDX https://t.co/zEmfo8YvxL

Voor de kinderen betekent een dergelijke situatie dat ze minder speelgoed krijgen. Dat geven althans hun ouders aan. Ook doen ze minder vaak mee aan buitenschoolse sociale activiteiten zoals sport en muziek en vieren ze hun verjaardag minder vaak.