Scheurtjes in tunnel A4 Midden-Delfland

De A4 Midden-Delfland moet een einde maken aan de files tussen Rotterdam en Den Haag. Maar er was opnieuw een tegenvaller.

Ontbrekende schakel

In de wanden van de tunnel die deel uitmaakt van de nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam zijn ontoelaatbare scheurtjes ontstaan. De schade is in februari van dit jaar gerepareerd.

Dit blijkt uit een mailwisseling tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Schiedam en Stichting Batavier, een actiegroep van omwonenden die toeziet op het nakomen van afspraken tijdens de bouw van het zeven kilometer lange stuk snelweg.

De scheuren zijn opnieuw slecht nieuws voor de bouw van de A4 Midden-Delfland, de ontbrekende schakel in de snelweg die een eind moet maken aan de dagelijkse files op de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam.

Opening vertraagd

Ontbrekende schakel

Gisteren maakte minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) in de Tweede Kamer bekend dat de opening van de weg, komende maand, met vermoedelijk enkele weken is vertraagd vanwege wateroverlast in de verdiept aangelegde snelweg. Rijkswaterstaat moet dagelijks één miljoen liter water wegpompen, veel meer dan waarvoor het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunning heeft afgegeven. Het waterschap neemt binnenkort een besluit over een nieuwe vergunning. Omwonenden en de gemeente Midden-Delfland vrezen grondverzakkingen en schade aan de natuur.

De scheurtjes in het beton van de tunnelwanden zijn ontstaan in de westelijke buis van het meest zuidelijke deel van de landtunnel. Die is gebouwd in Schiedam en sluit aan op het Kethelplein. De schade is het grootst ter hoogte van een ‘knik’ in de wand. De scheurtjes bevonden zich over een lengte van zestig meter. Over ruim driehonderd meter zijn maatregelen genomen ter voorkoming van scheurvorming.

Twee jaar geleden kwam de constructie van de tunnel ook al in het nieuws. Toen waarschuwde een ingenieur, Ad de Kanter, dat de uitvoering niet deugde. In de recente scheurvorming ziet hij zijn gelijk bevestigd. De Kanter: „Het is knullig gedaan.” De Kanter trok zich twee jaar geleden terug als adviseur bij de gemeente Schiedam, toen hij als controleur naar eigen zeggen onder druk werd gezet om zaken goed te keuren zonder dat hij die had kunnen beoordelen. Volgens De Kanter is er sprake van een fout: de betonwapening volgt de knik in de tunnelwand en is daardoor kwetsbaar voor trekkrachten. „Dan laat het beton los.” Ook liggen mogelijk foutieve berekeningen aan het ontwerp ten grondslag, stelt hij.

‘Geen risico’s weggebruikers’

In een reactie stelt Rijkswaterstaat dat het ontwerp voldoet aan de geldende eisen, normen en richtlijnen. „Van risico’s voor weggebruikers is geen sprake.” Inderdaad zijn „een paar scheuren in de tunnelwand opgetreden”. Maar: „Deze scheuren zijn op een andere plek in de tunnel ontstaan dan de plek waar de heer de Kanter over spreekt.” Zelf bestrijdt De Kanter dat. „De foto’s van de gemeente Schiedam wijzen anders uit.”

De oorzaak van de scheuren is „niet direct aanwijsbaar”, stelde Rijkswaterstaat in een mail aan Schiedam in maart, „en zal een optelsom zijn van afschuivingen van het talud, schade tijdens het aanvullen of druk uit grondwater”. Dat laatste komt doordat een ruimte en een kier zijn ontstaan tussen wand, dak en grond. „Het hemelwater kon hierdoor niet volledig worden afgevoerd, maar stroomde de ruimte binnen. Dit heeft geleid tot de onverwachte waterdruk”, aldus de mail.