Scheurtjes in nieuwe tunnel A4 bij Schiedam

Beton scheurde over 60 meter, mogelijk door constructiefout.

In de wanden van de tunnel die deel uitmaakt van de nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam zijn ontoelaatbare scheurtjes ontstaan. De schade is in februari van dit jaar gerepareerd.

Dit blijkt uit een mailwisseling tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Schiedam en Stichting Batavier, een actiegroep van omwonenden die toeziet op het nakomen van afspraken tijdens de bouw van het zeven kilometer lange stuk snelweg. De scheuren zijn opnieuw slecht nieuws voor de bouw van de A4 Midden-Delfland, de ontbrekende schakel in de snelweg die een eind moet maken aan de dagelijkse files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam.

Gisteren maakte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) in de Tweede Kamer bekend dat de opening van de weg, komende maand, met vermoedelijk enkele weken is vertraagd vanwege wateroverlast in de verdiept aangelegde snelweg. Omwonenden en de gemeente Midden-Delfland vrezen grondverzakkingen en schade aan de natuur.

De schade is het grootst ter hoogte van een ‘knik’ in de wand, in een deel van de tunnel dat aansluit op het Kethelplein in Schiedam. De scheurtjes in het beton bevonden zich over een lengte van zestig meter. Over ruim driehonderd meter zijn maatregelen genomen.

Twee jaar geleden kwam de constructie van de tunnel ook al in het nieuws. Toen waarschuwde ingenieur Ad de Kanter dat de uitvoering niet deugde. In de recente scheurvorming ziet hij zijn gelijk bevestigd: „Het is knullig gedaan.” De Kanter trok zich twee jaar geleden terug als adviseur bij de gemeente Schiedam, toen hij als controleur naar eigen zeggen onder druk werd gezet om zaken goed te keuren zonder dat hij die had kunnen beoordelen. Volgens De Kanter is er sprake van een fout: de betonwapening volgt de knik in de wand en is daardoor kwetsbaar voor trekkrachten. „Dan laat het beton los.” Ook liggen mogelijk foutieve berekeningen aan het ontwerp ten grondslag, stelt hij.

‘Geen risico’s weggebruikers’

In een reactie stelt Rijkswaterstaat dat het ontwerp voldoet aan de geldende eisen, normen en richtlijnen. „Van risico’s voor weggebruikers is geen sprake.” Inderdaad zijn „een paar scheuren in de tunnelwand opgetreden”.

De oorzaak van de scheuren is „niet direct aanwijsbaar”, stelde Rijkswaterstaat in een mail aan Schiedam in maart, „en zal een optelsom zijn van afschuivingen van het talud, schade tijdens het aanvullen of druk uit grondwater”. Dat laatste komt doordat een ruimte en een kier zijn ontstaan tussen wand, dak en grond.

    • Arjen Schreuder