Moeten we allemaal vegetariër worden? ​

De veesector, nu al goed voor 14 procent van de uitstoot van broeikasgassen, groeit. Dat is een groot probleem voor het klimaat.

De impact van vleesproductie op het klimaat is groot. Volgens de Wereldvoedselorganisatie (FAO) is veeteelt verantwoordelijk voor meer dan 14 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. En de sector groeit. De FAO verwacht dat de vraag naar vlees en andere dierlijke producten tot het midden van deze eeuw met 70 procent zal toenemen.

Vooral koeien vormen een belangrijke aanslag op het klimaat. Rundvlees en melk zijn gezamenlijk goed voor 60 procent van alle emissies in de veeteelt. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld het aandeel van varkensvlees (9 procent) en van kippen en eieren (samen 8 procent).

Er valt nog wel veel te verbeteren. Als alle boeren efficiënter zouden werken en de praktijk van de zuinigste bedrijven in hun regio zouden volgen, zou volgens het FAO-rapport Tackling Climate Change through Livestock de uitstoot met bijna eenderde kunnen dalen. Dat is, aldus het rapport, niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het inkomen van de boeren, omdat zij met dezelfde middelen meer vlees kunnen produceren.

Maar dan nog is het zeer de vraag of de groei van de vleesconsumptie – die mede veroorzaakt wordt door de groei van de middenklasse in de opkomende economieën – wel vol te houden is.

Het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, beschouwt de productie van voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking als een van de grootste problemen van klimaatverandering. Nu al wordt bijna 70 procent van alle beschikbare landbouwgrond gebruikt om vee op te laten grazen. De rest is voor akkerbouw. Maar daarvan wordt dan weer ongeveer een kwart gebruikt als veevoer.

In de wetenschap dat veeteelt fors bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en bovendien een groot beslag legt op schaarse landbouwgrond en daardoor extra bijdraagt aan ontbossing, is het voor het klimaat goed om minder vlees te eten.

Lees meer in 'Kun je 1,3 miljoen Chinezen minder vlees laten eten?' en bezoek klimaattop.nrc.nl

    • Paul Luttikhuis