‘Informatie wijst kennelijk op Brussel’

Bibi van Ginkel, ‘senior research fellow’ bij Instituut Clingendael

Vindt u het stilleggen van het openbare leven in Brussel verdedigbaar?

„Dit zijn extreme maatregelen in extreme tijden. Ik ga ervan uit dat de Belgische autoriteiten dit doen omdat het de enige manier is om de boel onder controle te houden. Het afkondigen van het hoogste dreigingsniveau, zoals nu is gebeurd, kan alleen bij concrete aanwijzingen voor aanslagen.”

De metro’s rijden niet tot woensdag. Veel treinen en bussen wel. Zijn metro’s extra aantrekkelijk als doelwit?

„Wellicht is ook deze beslissing gebaseerd op heel specifieke informatie, maar een uitgebreid metrostelsel is natuurlijk sowieso lastig te beveiligen.”

Waarom gelden deze maatregelen alleen voor Brussel?

„Ook hier geldt weer dat er kennelijk specifieke informatie is die op Brussel wijst. De dreiging kan van uur tot uur veranderen. Wellicht zijn de Belgische inlichtingendiensten er toch in geslaagd om te infiltreren bij salafisten, of spelen mensen in hun omgeving uit zichzelf informatie door.”

Hoe kunnen de autoriteiten de situatie straks weer normaliseren zonder dat Abdeslam is gearresteerd?

„Een potentiële dader moet ook de mogelijkheden hebben om zijn terreurdaad uit te voeren. Als je weet dat hij niet meer aan de wapens voor een aanslag kan komen, kan het dreigingsniveau naar beneden.”

Hebben de terroristen met deze ontwrichting van het dagelijks leven niet al gewonnen?

„Die overwinning wil je ze natuurlijk niet gunnen. Daarom ga ik er ook van uit dat de Belgische autoriteiten terughoudend zijn met dit soort maatregelen. Kennelijk zijn de verdachten veel ergere dingen van plan die deze situatie rechtvaardigen.”