Bezwaar tegen afvalheffing

De afvalstoffenheffing is een van de duurste gemeentelijke belastingen, vooral in de grote steden. 340 euro betaalt een inwoonster van Rotterdam voor het ophalen van haar huisvuil. En dat terwijl de gemeente niet eens de moeite neemt om het groente-, fruit- en tuinafval apart in te zamelen, zoals is voorgeschreven in de Wet milieubeheer. De Rotterdamse vindt dat niet kunnen en maakt bezwaar. Bovendien is het volgens haar onredelijk en willekeurig dat haar eenpersoonshuishouden even zwaar wordt belast als een meerpersoonshuishouden.

De Rotterdamse heffingsambtenaar verklaart haar bezwaar ongegrond en ook de rechtbank Rotterdam constateert geen overtreding van de wet. De gemeente gebruikt namelijk een afwijkingsmogelijkheid, die wordt geboden in diezelfde wet, om gft-afval in bepaalde gevallen samen te mogen inzamelen met ander huishoudelijk afval.

In hoger beroep overweegt het Gerechtshof Den Haag – anders dan de rechtbank – dat de gemeente haar verplichting om gft-afval apart in te zamelen niet nakomt, maar dat het niet aan de belastingrechter is om daarover te oordelen.

Dat de alleenstaande vrouw evenveel betaalt als een gezin met vier kinderen, is volgens het hof niet willekeurig. Het ophalen van huisvuil bestaat voornamelijk uit vaste kosten, die niet afhangen van de grootte van een huishouden.