brieven

Het beeld vertelt

Interessant is de kaart waarvoor Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje couppleger (20/11) als directeur Europa van Radio Free Europe poseert. De heer Hazelhoff is in 1956 in dienst getreden van deze radiozender, dit bepaalt de datering van de foto. De landen van het Oostblok (P, CS en H) zijn ter onderscheiding fors gearceerd. De DDR valt deze eer niet te beurt. Dit land is in een nauwelijks van de BRD afwijkende grijswaarde weergegeven. De Innerdeutsche Grenze is achter Hazelhoffs linkeroorlel een amper te onderscheiden haarlijn. Welke prachtige cartografische expressie is hier zichtbaar van de toenmalige politieke werkelijkheid die sprak over die ‘Sogenannte’ Deutsche Demokratische Republik. Terloops zij vermeld dat de Republiek Ierland, sinds 1949 volledig zelfstandig, nog geheel als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk wordt weergegeven. Een expressie van wat Radio Free Europe in München als de gewilde werkelijkheid zag?

Verdachte pakketjes

‘Pakketjes’-avond

Natuurlijk, het zijn ernstige zaken en zware tijden. Maar zoals Amos Oz laatst al stelde in Buitenhof, kun je zelfs extremisme met humor bestrijden (zie bijvoorbeeld de meesterlijke Fokke en Sukke van afgelopen donderdag). ‘Humor helpt’ geldt hopelijk ook voor de begrijpelijke, maar enigszins overtrokken reacties die we nu zien wanneer ergens een ‘verdwaalde’ tas, koffer of een pakketje aangetroffen wordt. Hoe moet dat nu straks met pakjesavond?

R.J.H. Maltha Berghem (Oss)

Israël is dit gewend

Hier in Israël leven wij altijd met pakjes, dozen of tassen die ergens staan kunnen en verdacht kunnen zijn. Dan bel je de politie.

In alle jaren dat ik hier woon (vijftig) wordt iedereen bij de ingang van een gebouw, welk dan ook, gecontroleerd. Ook als je naar theater of concert gaat. Wij wensen jullie sterkte.

Betty van Essen-Kok Jeruzalem