Professoren: sluit alle kolencentrales voor 2020

Volgens 64 hoogleraren zijn kolen slecht voor het milieu en niet onmisbaar.

Ook moderne centrales, zoals die van E.ON op de Rotterdamse Maasvlakte, moeten volgens de hoogleraren dicht.
Ook moderne centrales, zoals die van E.ON op de Rotterdamse Maasvlakte, moeten volgens de hoogleraren dicht. Foto Jerry Lampen / ANP

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten uiterlijk 2020 alle Nederlandse kolencentrales sluiten. Daartoe roepen 64 hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid op in een open brief in Trouw.
Volgens de professoren is sluiting van de centrales noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en kunnen gascentrales nu al aan de Nederlandse energievraag voldoen.

De hoogleraren schrijven in hun brief dat Nederland in Europa het slechtst presterende land is op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Ook halen ze een uitspraak aan van de rechter dat Nederland in 2020 een kwart minder broeikasgassen moet uitstoten dan in 1990. Sluiting van de kolencentrales zou in aanloop naar de klimaattop in Parijs, 7 en 8 december, “de meest effectieve maatregel” zijn, staat in de brief.

Met de belangrijke klimaattop in Parijs in het verschiet en op de huid gezeten door de rechter, wordt het hoog tijd dat Nederland eindelijk eens een duidelijk duurzaam signaal afgeeft.”

Kosten

De totale capaciteit van de Nederlandse energievoorziening is 33 gigawatt (GW), becijferen de hoogleraren. Kolencentrales nemen 7,5 GW voor hun rekening, gascentrales kunnen 20 GW leveren. Voor binnenlands gebruik is ongeveer 20 GW nodig, dus als alle elf Nederlandse kolencentrales gesloten worden blijft er 5,5 GW aan reservecapaciteit over, staat in de brief.

“We kunnen dus morgen alle kolencentrales uitzetten zonder in de problemen te komen.”

De professoren geven toe dat de energierekening zonder de goedkope kolen iets duurder wordt. Het kost het gemiddelde Nederlandse gezin zo’n tien euro per jaar. Op nationaal niveau komen de kosten na aftrek van besparingen op de zogenoemde SDE+-subsidieregeling tot 2020 neer op ongeveer 300 miljoen euro. In ruil daarvoor wordt daardoor de CO2-uitstoot teruggedrongen met 15 megaton per jaar, waarmee de doelstelling van 25 procent broeikasgasreductie “ruimschoots” gehaald wordt.

Naast de lagere uitstoot van CO2 scheelt sluiting van kolencentrales volgens de professoren ook “duidelijk” in de uitstoot van fijnstof, stikstofoxide en zware metalen. Het extra benodigde gas zou betrokken kunnen worden uit Noorwegen.

Professoren

De brief is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam. Onder de ondertekenaars zijn Herman Wijffels (voormalig SER-voorzitter en hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering te Utrecht), Ekko van Ierland (hoogleraar milieu-econmie in Wageningen), Ton Schoot Uiterkamp (hoogleraar milieukunde, Groningen) en hoogleraar strategisch innovatiemanagement aan Nyenrode Annemieke Roobeek. De volledige lijst van namen is te lezen bij Trouw.