Oeroeg als universeel verhaal van vervreemding tussen vrienden

„Ga weg. Jullie horen hier niet thuis”: de woorden klinken met dreigende echo door het theater. Acteur Leopold Witte zet de slotpassage van de novelle Oeroeg (1948) van Hella Haasse fel aan. Medespeler Helge Slikker treedt vooral op als muzikant die met rauw gitaarspel en zang de toneelversie begeleidt, bewerkt door Madeleine Matzer en geregisseerd door Michiel de Regt. Deze Oeroeg is muziektheater.

Indische sferen, exotische geluiden zijn ver weg in deze bewogen vertolking. Over een witte achterwand vliegt een uil voorbij, stroomt lava voort en zien we tegen het einde filmbeelden van de Indonesische vrijheidsstrijders. Oeroeg en de vertellende ik-figuur leven aanvankelijk als hechte vrienden, toch groeien ze uiteen. Met prachtige dictie verhaalt Witte over zijn vanzelfsprekende verbondenheid met het land, maar door politieke veranderingen moet hij inzien dat hij er als Nederlands kind niet thuishoort. Dit drama van ontworteling draagt de voorstelling. Het muzikale aandeel van Slikker is eerder Amerikaanse roadmovie te noemen, dan op enige wijze Indisch. Ook de kostumering is wars van de Nederlands-Indische tijd. Voor buitenstaanders en toeschouwers met Indisch heimwee zal de voorstelling niet even aansprekend of toegankelijk zijn, maar dat neemt niet weg dat regisseur en spelers met moed en verve een nieuwe weg hebben gevonden in de Indische traditie.

Niet nostalgisch, maar hedendaags, gedurfd. Het drama van ergens niet thuishoren krijgt in de taal van Haasse en Witte beklemmend gestalte. Het is interessant deze visie te vergelijken met de recente regie van Ivo van Hove van Couperus’ roman De stille kracht (1900). Waar Van Hove grootse, herkenbaar Indische middelen inzet om de ondergang van de westerling in het hem uiteindelijke vreemde oosten tastbaar te maken, kiest De Regt on-Indische stijlvormen. Hij haalt Oeroeg weg uit de Indonesische wereld en geeft de vervreemding tussen de vrienden een universele betekenis. Het zijn tot slot Oeroegs woorden die opklinken. Luisterend naar de vertellende trant van Witte groeit de bewondering voor de moed die óók Haasse in 1948 had om deze novelle te schrijven.