Brieven

Als je VOG nou niet krijgt

Begrijp ik dat nou goed: wie thuisonderwijs wil geven, moet een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen? Ben ik toch heel benieuwd wat er gebeurt als ouders die hun kind binnenshuis willen scholen, zo’n verklaring geweigerd wordt. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat uw gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het geven van thuisonderwijs. Maar we vertrouwen de opvoeding van uw kinderen verder geheel aan u toe.’

Integratie

Mettertijd komt evenwicht

1600. Er woedde een religieuze oorlog in Europa. Tussen protestanten en katholieken. Als protestant was je niet meer veilig in overwegend katholiek Frankrijk. Je vluchtte. Onder andere richting de protestantgezinde zuidelijke Nederlanden die zich onder Calvijn vrijzinnig waanden. Als religieus vluchteling kwam je aan, ver weg van je bekende huis en haard. Een nieuw bestaan zou volgen. Opname door de vrijzinnige Hollanders leek religieus gezien niet moeizaam. Integratie bleek de oplossing.

2015. De volledig geïntegreerde Hugenoten in Nederland kunnen zich slechts hun vlucht herinneren aan de hand van geschiedkundige geschriften. Praktisch gezien – in het dagelijks leven – is er geen spoor meer te bekennen van een vreemdeling dan slechts de achternaam. Geen discriminatie, geen represailles, geen beperkingen. Slechts onderdanig aan de Nederlandse wet.

Alexia de Monchy

Achter IS-schermen

Laat Rutte dit ook lezen

Het stuk Ze zijn eerder stom dan slecht (19/11) is uitstekend. Ik hoop dat Rutte en Hollande en vooral hun adviseurs het ook lezen, anders raken we in een neerwaartse spiraal.

Johan van de Walle

Correcties en aanvullingen

Farid Azarkan

In Zap (De top 5 tv-experts van deze terreurcrisis, 19/11) wordt Farid Azarkan onder meer aangeduid als ‘succesvol uitvaartondernemer’. Zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van Yarden Uitvaartverzorging betreft een nevenfunctie. Hij was zelfstandig ondernemer. Sinds vorig jaar is hij plaatsvervangend directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf.