Biomassa levert nog altijd de voordeligste groene stroom op

Recentelijk spraken Eneco en Greenpeace zich uit tégen biomassabijstook in kolencentrales en vóór sluiting van alle kolencentrales.

In het Energieakkoord zijn met deze partijen duidelijke afspraken over de inzet van biomassa gemaakt. Grootschalige bio-energie speelt een cruciale rol bij het halen van onze duurzaamheidsdoelen in 2050, zo concluderen ECN en PBL in de NEV2015. In tegenstelling tot wat Eneco beweert (14/11), levert biomassa na wind op land nog altijd als goedkoopste grootschalige groene stroom. Vorige week gaf ECN aan dat sluiting van alle kolencentrales kostbaar is: de kosten voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening stijgen met ca. 800 miljoen euro per jaar. Verder geven zij aan dat Nederland goedkope bruin- en steenkoolstroom (in 2014 goed voor meer dan 50 procent van alle opwek in Duitsland) zal importeren uit buurlanden zonder CO2-winst. Sluiting heeft volgens ECN tevens direct effect op biomassabijstook en dus de duurzaamheidsdoelen: we blijven steken op 10,8 procent. Eneco geeft aan dat het „hoogste tijd [is] dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt door zich kolenvrij te verklaren in 2020.”

We nemen juist onze verantwoordelijkheid door alle beschikbare duurzame bronnen en technieken in te zetten: wind, zon, biomassa, besparing, CCS en restwarmte. Met het Energieakkoord gaat Nederland de goede richting op. Onze nieuwe kolencentrale heeft een CO2-footprint die potentieel onder die van een gascentrale ligt en daarmee een essentieel onderdeel van de transitie is.

CEO E.ON Benelux