Lekker makkelijk, zij betalen minder

Illustraties Cyprian Koscielniak

Online aanbieders kunnen, bij monde van Rutger-Jan Hebben van Speelverantwoord.nl, gemakkelijk financiële steun toezeggen aan de Nederlandse (top)sport (Geldgebrek? Maar dat geld wacht al jaren op de sport!, 13/11).

Zij hebben namelijk het vooruitzicht ruim 30 procent minder aan kansspelbelasting te betalen dan de reeds bestaande landgebonden kansspelaanbieders.

De regering stelt namelijk voor in het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’ om de online kansspelaanbieders 20 procent kansspelbelasting te laten betalen, terwijl de huidige aanbieders 29 procent blijven betalen.

Dit is regelrecht verkapte staatssteun aan vermogende bedrijven. Het argument van de regering dat hiermee 80 procent kanalisatie wordt bereikt, betekent dat het streven naar 100 procent legaal aanbod, zoals in de fysieke wereld, merkwaardig genoeg wordt losgelaten.

Bovendien worden steeds meer speelautomatenbedrijven, zoals bijvoorbeeld Holland Casino, in het verlies gedrukt en gehouden door de buitenproportionele kansspelbelasting.

Een lager en uniform tarief betekent dan ook niet alleen fiscaal gelijke behandeling van gelijke producten – alleen het kanaal verschilt – maar het betekent ook het overeind houden van een legale en goed georganiseerde branche.

Kortom, de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement – hopelijk zal dat een spoedige zijn – zal uitwijzen of aan het eind van de rit de toezegging van de online kansspelaanbieders aan de Nederlandse sportbonden nog reëel blijkt te zijn.

Voorzitter VAN Kansspelen brancheorganisatie