Kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor justitie

De coalitie investeert in het OM en de rechtspraak. De IND krijgt eenmalig 60 miljoen euro wegens de asielinstroom.

Het kabinet trekt structureel 250 miljoen euro uit voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat schreven de ministers Dijsselbloem (Financiën, PvdA) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) vrijdag aan de Tweede Kamer. Ook krijgt de Immigratie- en Naturalisatiedienst volgend jaar eenmalig 60 miljoen euro extra, wegens het hoge aantal asielaanvragen.

Van de 250 miljoen gaat 200 miljoen euro naar onder meer het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de reclassering. Minister Van der Steur wil niet prijsgeven hoeveel geld hiervan beschikbaar is voor de cao-onderhandelingen met de politiebonden die onlangs hervat zijn.

De andere 50 miljoen euro is voor het schrappen van de wetsvoorstellen om de griffierechten – de kosten om een rechtszaak aan te spannen – te verhogen en een eigen bijdrage te vragen aan gedetineerden. Dat laatste was een wens van de VVD, en stond ook al in het regeerakkoord. Beide wetsvoorstellen hadden zo weinig steun van oppositiepartijen dat het vrijwel vaststond dat ze zouden sneuvelen in de Eerste Kamer.

De oppositie had veel kritiek op de begroting van Veiligheid en Justitie. Kamerleden vonden het onrealistisch dat politiek onhaalbare plannen zoals de verhoogde griffierechten nog op de begroting stonden. Daarmee rekende het kabinet op inkomsten die er waarschijnlijk niet zouden komen.

Ook verschenen afgelopen maanden meerdere negatieve rapporten over hoe bezuinigingen van het vorige en het huidige kabinet uitpakken voor onder meer de politie en het OM. Na de aanslagen in Parijs van vorige week vrijdag werd de roep om extra geld voor justitie nog groter.

Het kabinet was gedwongen tot de extra investeringen omdat de begroting anders waarschijnlijk was weggestemd in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Meestal komen begrotingen ongeschonden door de senaat – zelfs oppositiepartijen stemmen meestal in met begrotingen. Maar vorige maand riep de voltallige oppositie het kabinet op om meer te investeren in de politie, het OM, de rechtspraak, de reclassering, toegang tot de rechter en het NFI. Aan al deze wensen wordt nu tegemoetgekomen.

Eigenlijk had de oppositie nog meer geld gewild. Donderdag eisten SP, D66 en CDA minimaal 400 miljoen euro extra. Minister Van der Steur liet vrijdag weten dat hij erop rekent dat beide Kamers met zijn huidige voorstel instemmen. Meer geld is er volgens hem niet beschikbaar. „Hier blijft het bij”, zei Van der Steur tegen het ANP. De oppositie vreest dat met 250 miljoen euro extra alleen de „enorme gaten” in de justitiebegroting worden gedicht.

Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de begroting van Veiligheid en Justitie.