Ook controle burgers uit EU aan buitengrens

EU-lidstaten hebben elkaar vrijdag beloofd dat ze „onmiddellijk” ook eigen EU-burgers beter gaan controleren aan de buitengrenzen. Voorlopig gebeurt dat op vrijwillige basis, de Europese Commissie gaat onderzoeken of dit verplicht kan worden gesteld.

Nu worden alleen niet-EU-burgers die de EU binnenkomen of verlaten systematisch gecontroleerd, door hun namen door het Schengen Informatie Systeem (SIS) te halen. In Europa geboren en getogen Syriëgangers kunnen daardoor de dans ontspringen. Dat versterkt de twijfels over Schengen, de vrij-reizen-zone binnen de EU, onder druk door de vluchtelingencrisis. De ministers willen dat iedereen standaard een SIS-check krijgt. Ook worden de regels voor wapenhandel geharmoniseerd. (NRC)