Opinie

Waar blijft de legale budgettaxi, nu Uber ermee ophoudt?

Het rebelse taxibedrijf Uber stopt te snel met zijn dienst UberPop en de overheid is te langzaam met het stimuleren van innovatie. Die conclusie dringt zich op nu het bedrijf deze taxidienst stopt omdat het „een belemmering vormt voor een constructieve dialoog over modernisering van wet- en regelgeving”.

Kennelijk maakt Uber nu een andere kosten-batenafweging – en dat is verrassend. UberPop gedroeg zich als een typische start-up die een verstarde markt met digitale middelen zou openbreken. Het introduceerde de ultieme taxi-app die van iedere autobezitter een taxichauffeur kon maken, op de vleugels van de ‘deeleconomie’. En zou dan met een goed gevulde kas de boetes en rechtszaken uitzitten.

Het is jammer dat het bedrijf er geen gat meer in zag. Maar ja: geen blauw kenteken, geen beveiligde boordcomputer, geen vergunningen – het was ook wel naïef om te denken dat een zo gedetailleerd gereguleerde branche op deze manier veroverd kon worden. Dat er tientallen chauffeurs gearresteerd werden en het bedrijf werd beboet, mag geen wonder heten.

Het sleutelwoord in het bericht waarmee Uber de aftocht aankondigt, is ‘constructieve’. De gekozen benadering was immers polariserend, confronterend, getuigend van stevige eigendunk en ook van weinig respect voor de wetgever. Nu is overmoed iedere ondernemer gegund, maar ook eventueel achterhaalde wetten zijn nog altijd democratisch gelegitimeerd. Dus is het respecteren ervan als uitgangspunt geboden. Als Uber dat onderkent met de wens tot een ‘constructieve dialoog’ dan is er ook reden voor tevredenheid.

Op de markt van mobiliteit bloeien intussen wel meer bloempjes dan alleen UberPop. Zoals de andere taxidiensten van Uber. Er is grote behoefte aan innovatie op de markt voor particulier autovervoer. Een eigen auto is voor jongere, stedelijke generaties al enige tijd geen persoonlijk doel meer. Er ontstaan op het web spontaan meerijdiensten als Blablacar. Of laagdrempelige verhuurders als Snappcar en WeGo, onder het motto ‘huren bij de buren’. In grote steden vinden Car2Go en GreenWheels steeds meer emplooi voor de deeltijdauto. In Zeeland vult de ‘haltetaxi’ het gat dat busbedrijven achterlieten.

De taxibranche is door de overheid met veel regels afgeschermd. Het resultaat is hoge prijzen. Het kabinet kondigde deze zomer stappen aan om tot deregulering over te gaan. De staatssecretaris die erover gaat, Dijksma (Infrastructuur, PvdA), zou hier stappen kunnen zetten waar de burger baat bij heeft. De informatietechniek staat niet stil.

Naschrift (20 november 2015): In een eerdere versie van dit commentaar was het misverstand ontstaan dat Uber àlle taxidiensten in Nederland staakt. Dit geldt alleen UberPop; de taxidiensten UberLUX, UberBLACK en uberX passen volgens het bedrijf wel binnen de taxiwet en blijven gehandhaafd. Hierboven is de fout hersteld. [red.]