Voor duizenden zorgverleners dreigt weer uitblijven betalingen

De betaling van duizenden zorgverleners uit persoonsgebonden budgetten dreigt opnieuw mis te lopen.

Zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog niet alle informatie aangeleverd die nodig is om zorgverleners te betalen uit persoonsgebonden budgetten voor 2016. De deadline daarvoor lag op 1 november. Veel verzorgenden dreigen daardoor, net als dit jaar, te laat of helemaal niet betaald te worden.

Dit blijkt uit een ‘voortgangskaart’ die gisteravond is verzonden aan gemeenten en een brief van staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) aan de Tweede Kamer. Van Rijn werd eerder al geïnformeerd over de haperende voortgang. Volgens hem betreft het circa 30.000 patiënten voor wie onvoldoende gegevens zijn verwerkt.

Persoonsgebonden budget (pgb) is geld dat gehandicapte of langdurig zieke mensen krijgen van de overheid. Ze kunnen daarmee zorgverleners, zoals het revalidatiecentrum, zelf betalen en medische hulpmiddelen inkopen. Sinds 1 januari is de organisatie van de pgb’s veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het budget van zo’n 145.000 mensen; zij beslissen wie voor welk bedrag in aanmerking komt.

Die verandering leidde dit jaar tot opstoppingen in het systeem, waardoor duizenden hulpverleners op hun geld moesten wachten. In schrijnende gevallen kregen patiënten geen zorg, omdat hun verzorger niet betaald kon worden. De situatie werd bekend als de ‘pgb-chaos’. Staatssecretaris Van Rijn overleefde vijf felle debatten over de kwestie, onder meer door een aantal verbeteringen door te voeren en ‘ketenregisseurs’ te benoemen die de kart vlot moesten trekken.

Om nieuwe chaos te voorkomen, moesten gemeenten voor 1 november de ‘toekenningsberichten’ voor pgb-uitkeringen naar de SVB hebben gestuurd. Hiermee meldt de gemeente akkoord te zijn met de aangevraagde zorg van een patiënt. Voor de SVB is dit het signaal geld uit te keren.

Uit de voortgangskaart voor ambtenaren blijkt, een halve maand na de deadline, dat meer dan de helft van de gemeenten nog niet alle documenten heeft verzonden die de SVB verwacht. De kaart onderscheidt drie categorieën: gemeenten die hun zaken op orde hebben, gemeenten die slechts voor een deel van de pgb-houders de akkoorden hebben verzonden en de deadline dus misten, en gemeenten die nog nauwelijks gegevens verstuurden.

In de laatste categorie vallen 79 van de bijna 400 gemeenten; zij hebben voor minder dan de helft van alle pgb-houders de juiste papieren ingeleverd. De SVB maakt zich vooral grote zorgen over de uitbetalingen binnen deze gemeenten. Het gaat om onder meer Alkmaar, Heerenveen, Leeuwarden en Lelystad.