EU-ministers: grenscontrole onmiddellijk versterken

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bespreken vandaag in Brussel een anti-terreurplan.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vandaag tijdens de EU-top in Brussel. Foto: Virginia Mayo / AP

De controle op reizigers aan de buitengrenzen van de EU moet “onmiddellijk” worden versterkt. Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de EU vandaag besloten tijdens een buitengewone raad in Brussel. De controle heeft ook betrekking op Europese burgers.

Voor de verscherpte controles worden databanken van Interpol aan het Schengen Informatie Systeem gekoppeld. De Franse minister van Binnenlandse zaken Bernard Cazeneuve, aanwezig bij het topoverleg, sprak ook over een uitgebreider registratiesysteem voor vliegtuigpassagiers en een strengere aanpak van wapenhandel. Frankrijk zal de verscherpte grenscontroles handhaven “zo lang als de terroristische dreiging dat vereist”, aldus Cazeneuve.

Buitengewone raad

De ministers komen vandaag op verzoek van Frankrijk bijeen om een EU-breed antwoord te geven op de aanslagen in Parijs. Centraal hierin staat een al in april door de Europese Commissie gepresenteerde Veiligheidsagenda, met tot 2020 te nemen maatregelen die, zeker als het aan Frankrijk ligt, flink worden aangescherpt.

Naast grenscontroles zijn de belangrijke thema’s tijdens de EU-top: het aan banden leggen van wapenverkoop, betere samenwerking tussen geheime diensten, het delen van passagierslijsten en het bevorderen van deradicalisering.

    • Etienne Verschuren