Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Onderwijs

Nederlandse vrouwen verdienen nu ongeveer wat mannen in 2006 al kregen

Verschillen tussen man en vrouw worden kleiner, maar Nederland staat nog niet in de wereldtop qua gelijke behandeling. Ook gelijke beloning is nog vele decennia ver weg als er geen ander beleid wordt gevoerd. Vrouwen verdienen nu ongeveer wat mannen in 2006 verdienden.

Dat blijkt uit de Global Gender Gap Index die denktank World Economic Forum vandaag publiceert.

De afgelopen jaren daalde Nederland van de 11e naar de 14e plaats op de ranglijst, dit jaar stijgt Nederland weer een plekje naar de 13e plaats. In het rapport zijn economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed van 145 landen vergeleken.

Nederland scoort veel beter dan het wereldwijde gemiddelde, maar slechter dan de Scandinavische landen. Koplopers op de index zijn net als voorgaande jaren IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden.

Juist nu de economie aantrekt, is het zaak om extra stappen te zetten, volgens hoogleraar Henk Volberda van de Erasmus Universiteit, die het onderzoek voor Nederland leidde. Hij zegt dat „we inmiddels goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen” hebben en dat Nederland er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat zij makkelijker opklimmen naar leidinggevende posities en naar politieke functies.

Volgens de onderzoekers moeten beleidsmakers beter kijken naar de politiek die op dit gebied in Scandinavische landen wordt gevoerd. „Zij lopen duidelijk voorop als het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang, en zwangerschapsverlof.” Ze opperen fiscale prikkels, sociale voorzieningen en werkgeversinvesteringen om de kloof tussen mannen en vrouwen te kunnen opheffen, en ook de invoering van quota voor het aantal vrouwen dat een bestuursfunctie bekleedt. (NRC)