brieven

Gedenk zijn bolwerken

Aan het In Memoriam Rob van Reijn (16/11) moet nog worden toegevoegd dat er op zijn initiatief in 2010 speciale aandacht is gekomen voor de verdwenen ‘Bolwerken van Amsterdam’.

In de zeventiende eeuw kon Amsterdam worden verdedigd met een zware muur rondom de stad, met acht poorten en zesentwintig bolwerken. Die zijn in de negentiende eeuw tenslotte verdwenen. Rob van Reijn heeft er op hoge leeftijd (81) voor gezorgd dat de herinnering hieraan niet verloren is gegaan. Er is een boekje over verschenen en op de plaats van alle zesentwintig bolwerken ligt nu een speciale straattegel die hieraan herinnert.

Nederlandse moeders

Voor mij geldt dat niet

Als niet-Nederlandse moeder van drie kinderen die hier geboren zijn, heb ik ook heel wat tijd doorgebracht in parken en op schoolpleinen. Letterlijk en figuurlijk in de schaduw van Nederlandse moeders. Ik ben namelijk 1,50 m. Mw. Greener (14/11) vertelt veel positiefs, veel ervan is waar. Maar voor een deel van de moeders in Nederland. Ik ga ervan uit dat haar ervaring beperkt is tot een select deel van de moeders hier, die al in een financiële situatie verkeren die deze ontspannenheid en gezelligheid mogelijk maakt. Maar wat mij het meest opviel was het zinnetje „in een cultuur waar mensen niet worden gestimuleerd om op te vallen of anders te zijn, vermindert ook de druk op kinderen om eruit te springen.”

De keerzijde is dat de druk voor diegenen die wel ‘anders’ (willen) zijn of er ‘anders’ uit (willen) zien juist hoger is. In een wereld waar mensen steeds banger worden voor ‘de ander’, is dit dan een levensvisie waar men trots op moet zijn?

Rosy El Aissati

Tahmina Akefi

Joden wel veroordeeld

Tahmina Akefi (17/11) schrijft dat moslims in het algemeen niet mogen worden aangesproken op de barbaarse daden van enkele islamitische, fundamentalistische terroristen. Iets waar ik het hartgrondig mee eens ben. Echter, moslims in het algemeen veroordelen wel de Joden buiten Israël wegens de politiek van Israël. Dit moet dan net zo goed stoppen.

Hans Cohen

    • Charles Boissevain
    • Rosy El Aissati
    • Hans Cohen