Zestig procent gemeenten mist pgb-deadline

Zestig procent van de Nederlandse gemeenten heeft nog niet alle informatie aangeleverd die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nodig heeft om persoonsgebonden budgetten voor 2016 te betalen aan zorgverleners. De deadline daarvoor lag op 1 november. Veel zorgverleners dreigen daardoor, net als dit jaar, te laat of helemaal niet betaald te worden. Dit blijkt uit een voortgangskaart die vanavond is verzonden aan gemeenten en een brief die staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Zorg) donderdagavond aan de Tweede Kamer stuurde. Van Rijn werd vorige week geïnformeerd over de haperende voortgang. Volgens Van Rijn gaat het in totaal om circa 30.000 budgethouders voor wie nog onvoldoende gegevens zijn verwerkt.

Persoonsgebonden budget is geld dat gehandicapte of langdurig zieke mensen krijgen van de overheid. Ze kunnen daarmee zorgverleners zelf betalen en medische hulpmiddelen inkopen. Sinds 1 januari is de organisatie van de pgb’s veranderd. Mensen krijgen niet meer vooraf geld om zorg in te kopen, maar hulpverleners worden achteraf betaald. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor de pgb’s van zo’n 145.000 mensen; zij beslissen wie in aanmerking komt voor pgb, en voor welk bedrag.

Die verandering leidde dit jaar tot enorme opstoppingen in het systeem, waardoor duizenden hulpverleners op hun geld moesten wachten. In schrijnende gevallen kregen patiënten geen zorg, omdat hun hulpverlener niet betaald kon worden. De situatie werd bekend als de ‘pgb-chaos’. Staatssecretaris Van Rijn bood keer op keer zijn excuses aan en overleefde vijf felle debatten over de kwestie, onder meer door talloze verbeteringen door te voeren en ‘ketenregisseurs’ te benoemen die de kar vlot moesten trekken.

Om nieuwe chaos te voorkomen, moesten gemeenten voor 1 november de zogenoemde ‘toekenningsberichten’ voor pgb-uitkeringen hebben verstuurd aan uitkeringsinstantie SVB. Dit is de melding dat de gemeente akkoord is met de aangevraagde zorg van een patiënt. Voor de SVB is dit het signaal om geld uit te keren aan de zorgverleners die de patiënt heeft ingehuurd. Zonder dit bericht van de gemeente kan de SVB niet zomaar geld uitkeren.

Uit de kaart voor ambtenaren blijkt dat, een halve maand na het verstrijken van de deadline, meer dan de helft van de gemeenten nog niet alle documenten heeft verzonden die de SVB verwacht. Op de kaart zijn drie categorieën te onderscheiden: gemeenten die hun zaken op orde hebben, gemeenten die slechts voor een deel van de pgb-houders de akkoorden hebben verzonden en de deadline dus misten, en gemeenten die nog niet of nauwelijks gegevens verstuurden aan de uitkeringsinstantie. In de laatste categorie vallen 79 van de bijna 400 Nederlandse gemeenten; zij hebben voor minder dan de helft van alle pgb-houders de juiste papieren ingeleverd. De SVB maakt zich vooral grote zorgen over de uitbetalingen binnen deze gemeenten. Het gaat om onder meer Alkmaar, Heerenveen, Leeuwarden en Lelystad.