Werkloosheid nam de afgelopen drie maanden toe

Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen actief op zoek gingen naar werk.

ANP / Roos Koole

De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 4.000 werklozen per maand bij. Dat komt vooral doordat meer mensen actief op zoek zijn gegaan naar werk, want het aantal werkenden bleef ongeveer gelijk. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking (616.000 mensen) werkloos. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er waren 421.000 mensen met een lopende ww-uitkering, 5.000 meer dan in september, en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam relatief sterk toe, met 8,1 procent. Dat komt volgens het CBS doordat jongeren vaker werken in seizoensgevoelige sectoren, zoals horeca en landbouw. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6 procent slechts licht toe in oktober.

Afgelopen drie maanden nam werkloosheid toe

De afgelopen drie maanden is de werkloosheid zowel onder jongeren als onder 45-plussers toegenomen. In oktober was 11,6 procent van de jongeren werkloos, tegen 11,3 procent in juli. Van de 45-plussers was in oktober 6,6 procent werkloos; in juli was dat 6,4 procent.

In oktober had 65,4 procent van de beroepsbevolking (12,7 miljoen Nederlanders) een baan: 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. De werkloosheid nam de afgelopen drie maanden dus toe, met 4.000 mensen per maand, maar het afgelopen halfjaar juist af, met gemiddeld 7.000 per maand. Mannen zijn iets vaker werkloos dan vrouwen.

Meer langdurig werklozen

Het CBS meldt ook dat steeds meer mensen de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos waren. Vorig jaar waren 660.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, van wie 250 duizend langer dan een jaar. Ook de groep mensen die ontmoedigd raakt en stopt met het zoeken naar een baan, groeide. Bovenop de 660.000 mensen waren er vorig jaar nog eens 263.000 mensen die wel konden werken, maar niet actief naar een baan zochten. Ongeveer 100.000 van hen waren ontmoedigd.