Veel ongelukken met koolmonoxide gebeuren met moderne cv-installaties

Bijna de helft van alle ongevallen met koolmonoxide gebeurt met een cv-installatie die vaak modern is en goed onderhouden. Met oude geisers of slecht onderhoud hebben de ongevallen vaak niets te maken. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een gisteren verschenen rapport.

Volgens de raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide „drie tot vijf keer zo groot” als nu wordt gedacht. „De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft.”

Tot nu toe werd aangenomen dat jaarlijks vijf à tien doden vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide (CO) en enkele honderden gewonden. CO is een onzichtbaar en reukloos gas. Symptomen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid zijn vaag, aldus de raad, waardoor niet altijd een verband wordt gelegd met CO.

Periodiek onderhoud aan installaties vormt, „geen afdoende bescherming” tegen koolmonoxideongevallen. „De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos”, stelt de Onderzoeksraad.

Het schort nogal eens aan het vakmanschap van de installateurs, aldus het rapport. Het toezicht door de overheid ontbreekt. Bij de meeste ongevallen met CO die de raad onderzocht, bleken de installaties nieuw te zijn, of periodiek onderhouden door een professionele installateur, voordat het mis ging.

Er moeten wettelijke eisen worden gesteld aan „betrouwbare en effectieve” melders, die gebruikers waarschuwen tegen te veel koolmonoxide, aldus de raad. (NRC)