Plan voor jacht op herten in duinen

Boswachters mogen de komende jaren duizenden damherten afschieten in de duinen ten zuiden van IJmuiden. De provincie Noord-Holland heeft een plan hiervoor goedgekeurd. In het gebied leven ongeveer 3.800 damherten. De populatie groeit flink. In 2020 moet dat zijn teruggebracht tot duizend. De damherten zorgen voor veel overlast. Vorig jaar waren er 61 aanrijdingen met damherten. Daarnaast zorgen de dieren voor schade aan landbouwgrond, tuinen en begraafplaatsen. Het aantal plantensoorten neemt af door het vele grazen. De Partij voor de Dieren in Noord-Holland wil de beslissing aanvechten. „Door de jacht worden natuurlijke processen verstoord”, zegt de partij. (ANP)