Nederland praat met vier lidstaten over creatie ‘Mini-Schengen’, met eigen buitengrens

Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk zijn met elkaar in gesprek over een ‘eigen’ Schengen-gebied binnen de Europese Unie. In zijn uiterste vorm zou alleen nog tussen deze vijf landen volledig vrij verkeer van personen mogelijk zijn. Nu kennen 26 Europese landen geen onderlinge grenzen.

De plannen worden vooral nog op ambtelijk niveau tussen de betrokken landen besproken, maar zijn ook al in het kabinet aan de orde geweest. Met het zinspelen op een eigen Schengen willen de Benelux-landen, Duitsland en Oostenrijk druk zetten op de andere EU-lidstaten om de afspraken over het reguleren van de vluchtelingenstroom na te komen.

De afgesproken ‘hotspots’ aan de buitengrenzen van de EU waar migranten moeten worden opgevangen en geregistreerd functioneren slecht. Ook worden de afspraken over het volgens een verdeelsleutel opnemen van vluchtelingen slecht nageleefd. Tot de mogelijkheden die de vijf landen bespreken behoort het afkondigen van asielquota en het creëren van een eigen buitengrens. (NRC)