Brieven

Hypocriete woorden

Liberté, égalité, fraternité’, stond er met grote letters op het Wembley Stadion, en niet alleen daar. Dat is natuurlijk mooi, maar ook hypocriet, lege woorden, zelfbedrog.

In bijna alle landen van de ‘beschaafde’ wereld is de ongelijkheid de afgelopen decennia sterk toegenomen, laat de solidariteit te wensen over en komt de persoonlijke vrijheid, en privacy, steeds sterker onder druk te staan.

Praten over oorlog zonder deze drie grondwaarden van onze westerse democratieën serieus te nemen is dweilen met de kraan open.

Voor de zachte aanpak

Dat regeringen nu reageren met een oorlogachtige aanpak is te begrijpen. Dat is hun domein. Maar een harde aanpak sec zal de oorzaken voor terroristen niet wegnemen. Die oorzaken zitten in uitzichtloosheid, radicalisering, in de val zitten. Ook daar heeft de overheid een taak.

Maar de ‘zachte’ aanpak die ook nodig is, zal de overheid niet lukken. Daar komen we in het domein van de individuele mensen. Wij kunnen respectvol, liefdevol kijken naar, praten met, hulpvaardig zijn naar, welkom heten aan mensen in ‘uitzichtloze’ situaties.

Ik hoop dat veel mensen de ontmoeting zoeken en zo elkaar beter leren begrijpen en in de ander een waardevol mens ontdekken.

L.E. de Graaff Den Haag

Schrijversduo

De muziek komt nog

Hoogleraar Wiljan van den Akker vraagt zich af waarom er geen strijksinstrumenten op www.herkomstgezocht.nl staan (Lux, 14/11). De objecten daarop zijn de teruggevonden objecten uit de oorlogsbuit van de Duitsers, de NK-collectie. Daar zitten geen muziekinstrumenten tussen. Er zijn echter nog ongeveer 20.000 kunst- en cultuurvoorwerpen die tijdens de oorlog zijn verdwenen. Daarom zijn we begonnen zo veel mogelijk informatie over die werken te ontsluiten en te publiceren op onze website. De eerste resultaten komen naar verwachting in het voorjaar online. Onder die objecten bevinden zich zo’n honderd muziekinstrumenten, die nu nog steeds vermist zijn. Daartussen ook bijzondere exemplaren zoals violen van Guarnieri, Dallaglio en Vuillaume.

Perry Schier en Annelies Kool Onderzoekers Bureau Herkomst Gezocht

    • Jan van Putten Beerta
    • L.E. de Graaff Den Haag
    • Perry Schier
    • Annelies Kool