Friese gemeenten tegen zwarte Sinterklaas

Gemeenten Menaldumadeel en Opsterland namen moties aan tegen de kleurplaat van 'highfivende' witte en zwarte Sinterklaas
De kleurplaat van anti discriminatiebureau Tûmba

Premier Rutte mag dan beweren dat de politiek geen rol moet spelen in het debat over Zwarte Piet, in Friesland denken ze daar heel anders over – ook zijn mede-VVD’ers. In twee van de 24 Friese gemeenten zijn moties aangenomen tegen een kleurplaat en een poster die antidiscriminatiebureau Tûmba op de basisscholen heeft verspreid.

De reden: op de poster staan een zwarte en een witte Sinterklaas die elkaar een high five geven. De kinderen uit groep 7 en 8 (elf-, twaalfjarigen) wordt gevraagd aan de hand van de poster „een nieuw Sinterklaasverhaal te schrijven, origineel en met oog voor gelijkheid”. Het mooiste verhaal wordt op 5 december in de Leeuwarden Courant afgedrukt.

In de gemeenten Menaldumadeel en Opsterland werden respectievelijk vrijdag en maandag moties aangenomen waaruit blijkt een meerderheid van de raad de actie ziet als ongewenste inmenging in de Pietendiscussie.

„De gemeenteraad van Opsterland vindt dat Tûmba zich moet richten op haar feitelijke taak: het bestrijden van discriminatie, en dat de Sinterklaascampagne hier juist niet aan bijdraagt.” Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands Belang, zegt dat Tûmba met deze actie „het omgekeerde bereikt van wat men beoogt: verbinding leggen”.

In Opsterland onderstreepten 15 van de 21 raadsleden dat „diverse landelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat Zwarte Piet niet geassocieerd wordt met discriminatie omdat Zwarte Piet zwart is door het roet van de schoorsteen”.

Subsidie ingetrokken

De moties vragen het college van burgemeester en wethouders Tûmba op te roepen de actie „met onmiddellijke ingang” te staken. In beide moties wordt erop gewezen dat Tûmba subsidie van de gemeente ontvangt. Het hebben van een antidiscriminatiebureau is een wettelijke plicht voor gemeenten. In de motie die in Menaldumadeel met 12 van de 15 stemmen werd aangenomen, werd gesuggereerd dat de subsidie kon worden ingetrokken. „Tûmba heeft de subsidierelatie met de gemeente met deze actie op scherp gezet.”

In de gemeente Heerenveen was de posteractie al eerder ter sprake gebracht door de VVD-fractie. Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander vond dat de subsidie van Tûmba „zo snel mogelijk (moet) worden afgebouwd”. Een motie om de subsidie te behouden werd met ruime meerderheid aangenomen.

„Tûmba staakt de actie niet”, zegt Arnold Helmantel van de afdeling voorlichting en educatie. Volgens hem zijn poster en kleurplaat een knipoog naar het einde van het Sinterklaasjournaal van vorig jaar, toen een witte en een zwarte Sinterklaas samen het beeld uitreden. „Wij steunen de weg die het Sinterklaasjournaal toen insloeg”, aldus Helmantel.