Dekker wil thuisonderwijs aan strenge normen binden

Ouders die hun kinderen thuis les geven en niet naar school sturen, moeten gaan voldoen aan normen van de onderwijsinspectie.

Een meisje legt een puzzel in een jeugdhulpcentrum
Een meisje legt een puzzel in een jeugdhulpcentrum

Kinderen die niet naar school kunnen, mogen straks hun onderwijs deels thuis volgen, voor een beperkte tijd. Of ze kunnen bij een particuliere instelling terecht, zoals een zorgboerderij. Scholen betalen dat. Dat schrijft staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) vandaag in een brief aan de Kamer.

Het gaat om uitzonderlijke situaties waarbij kinderen die gepest worden, autisme hebben of hoogbegaafd zijn thuis zijn komen te zitten omdat scholen nog geen passende plek hebben gevonden. Nu is het zo dat deze kinderen vaak een ontheffing van de leerplicht krijgen en daarmee het recht op onderwijs verliezen. En geen aanspraak kunnen maken op geld voor niet-regulier onderwijs.

De verruiming van de mogelijkheden voor thuisonderwijs gaat wel samen met streng toezicht. De scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs dat kinderen elders krijgen.

Er is nog een andere groep kinderen die thuis onderwijs volgt. Hun ouders hebben op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of levensvisie een ontheffing van de leerplicht aangevraagd. Deze groep krijgt geen geld en zal aan een arsenaal van regels moeten voldoen. Dekker wil dat ouders een onderwijsplan maken, over een hbo-diploma beschikken en een verklaring omtrent het gedrag overleggen. De inspectie beoordeelt het onderwijsplan, brengt huisbezoeken en rapporteert aan de leerplichtambtenaar. Die bepaalt of de ouders thuis les mogen geven. En de kinderen dienen jaarlijks een toets te maken. Het gaat hierbij om enkele honderden kinderen.

Met al deze wijzigingen wil Dekker er onder meer voor zorgen dat er meer maatwerk komt voor kinderen met psychische en lichamelijke problemen, die daardoor niet altijd naar school kunnen.

Duizenden kinderen zitten thuis „terwijl ze wel kunnen leren”. Dat moet anders, zegt Dekker. Met de invoering vorig jaar van passend onderwijs is het de bedoeling dat scholen een passende plek vinden voor ieder kind. Maar dat lukt nog niet altijd, beaamt de staatsecretaris. En dan is het dus „in zeer uitzonderlijke situaties” mogelijk om thuis of bij een particulier initiatief les te krijgen.