Dekker verruimt mogelijkheden voor onderwijs thuis

Kinderen die niet naar school kunnen, mogen straks hun onderwijs deels thuis volgen, voor een beperkte tijd. Of ze kunnen bij een particuliere instelling terecht, zoals een zorgboerderij. Scholen betalen dat. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om uitzonderlijke situaties waarbij kinderen die gepest worden, autisme hebben of hoogbegaafd zijn, thuis zitten omdat scholen nog geen passende plek voor hen hebben gevonden. Nu is het zo dat deze kinderen vaak een ontheffing van de leerplicht krijgen. Daarmee verliezen ze het recht op onderwijs en kunnen ze geen aanspraak maken op geld voor niet-regulier onderwijs.

De verruiming van de mogelijkheden voor thuisonderwijs gaat samen met streng toezicht. De scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs dat kinderen elders krijgen.

De kinderen die thuis onderwijs volgen omdat hun ouders op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of levensvisie een ontheffing van de leerplicht aangevraagd hebben, krijgen geen geld en zullen aan een arsenaal van regels moeten voldoen. Dekker wil dat ouders een onderwijsplan maken, een hbo-diploma hebben, en een verklaring omtrent het gedrag overleggen. De inspectie beoordeelt het onderwijsplan, brengt huisbezoeken en rapporteert aan de leerplichtambtenaar. Die bepaalt of de ouders thuis les mogen geven. De kinderen moeten ook jaarlijks een toets maken. Het gaat hierbij om enkele honderden kinderen.

Met al deze wijzigingen wil Dekker er onder meer voor zorgen dat er meer maatwerk komt voor kinderen met psychische en lichamelijke problemen. Duizenden kinderen zitten hierdoor thuis „terwijl ze wel kunnen leren”. Dat moet anders, zegt de staatssecretaris.

Sinds de invoering vorig jaar van het zogeheten passend onderwijs is het de bedoeling dat scholen een passende plek vinden voor ieder kind. Maar dat lukt nog niet altijd, beaamt Dekker. En dan is het dus „in zeer uitzonderlijke situaties” mogelijk om thuis of bij een particulier initiatief les te krijgen.