Brieven

Een lijstje met ‘te doen’

1. Een verplicht quotum voor bedrijven om allochtonen aan te nemen zodat ze integreren in plaats van radicaliseren;

2. Grenzen sluiten en uitsluitend vluchtelingen doorlaten die onze democratische waarden onderschrijven én op de vlucht zijn voor oorlog;

3. Een Europees budget beschikbaar stellen om van alle getto’s in Europese steden leefbare economische en sociale entiteiten te maken;

4. Vakbonden hervormen tot voorvechters van integratie zodat werk als instrument wordt ingezet om gelijkheid te realiseren tussen autochtonen en allochtonen;

5. Iedere EU-burger een maandelijks energiequotum geven om de afhankelijkheid van olie te verlagen;

6. Beseffen dat de Koude Oorlog voorbij is en Rusland als bondgenoot zien in de strijd tegen terreur.

Ach, was het maar zo simpel.

Churchill en wij

Frankrijk 13 november 2015:

We shall never surrender. Winston Churchill ( 4 juni 1940).

Marcel van den Bos

Westen treft ook blaam

De westerse militaire interventies in de islamitische wereld zijn de belangrijkste oorzaak van alle terroristische aanslagen in het Westen.

De terreur in Parijs, Londen 2005, Madrid 2003 en ‘9/11’ zijn door de terroristen en hun organisaties gelegitimeerd als een tegenoffensief op westerse interventies en bombardementen.

Hoe komen islamitische jongeren zover om zelfmoordaanslagen op onschuldige Franse burgers in Parijs te plegen?

Frankrijk speelt een grote postkoloniale rol in de westerse interventies. Volgens het Franse ministerie van Defensie werden alleen al tegen Islamitische Staat twaalfhonderd acties uitgevoerd waarmee vierhonderdvijftig doelen werden vernietigd.

De hoeveelheid slachtoffers is moeilijk te bepalen. Maar de ervaring leert dat zelfs bij precisiebombardementen een aanzienlijk deel van de slachtoffers bestaat uit onschuldigen. In onze media heet dat technisch ‘collateral damage’.

Het zijn deze onschuldige slachtoffers waaruit IS-strijders de morele legitimatie halen om naar het principe ‘oog, om oog, tand om tand’ de Franse bevolking met gelijke munt terug te betalen.

Ab Gietelink auteur en filosoof

    • Ab Gietelink
    • Marjolijn van Oordt
    • Marcel van den Bos