IS uitbannen kunnen wij moslims zelf

Te vuur en te zwaard bestrijden! Om te beginnen door grondige kennis en (her)interpretatie van de spirituele teksten in de koran, zegt Youssef Azghari.

ROTTERDAM - Ter afsluiting van de vastenmaand ramadan spreken moslims het feestgebed uit in de Mevlana moskee. De afsluiting wordt gevierd met het suikerfeest. Veel moslims gaan dan bij familie op bezoek, eten zoetigheid en geven elkaar cadeaus. Foto Jerry Lampen / ANP

Het feit dat zeker vier van de terroristen in Parijs met een islamitische achtergrond op Franse bodem geboren is, is het zoveelste bewijs dat het fascistisch radicalisme ook bij een klein verdwaald deel van de jonge moslimgeesten in het Westen wortel heeft geschoten. Deze misdadigers die met zelfmoordaanslagen op onschuldige levensgenieters in Parijs dachten een martelaarsdood te sterven, zodat al hun zonden door God vergeven zouden worden, verdienen slechts hoon en medelijden.

Ze zullen voor eeuwig branden in de hel, deze handlangers van het groeiend anti-islam kamp in Europa, zoals Pegida. Als deze hellehonden met hun laffe daden al een doel hebben bereikt, dan is dat ze deze islamhaters nog meer in de kaart spelen door het beeld over ons geloof gitzwarter te maken. Door zulke aanslagen in naam van Allah te plegen wordt de islam namelijk steeds vaker geassocieerd met geweld en intolerantie.

Voor moslims in Europa wordt het een hels karwei om telkens het tegendeel te moeten bewijzen; dat de islam heel goed en vredig kan samengaan met westerse idealen. Zeker is dat het moslimradicalisme helaas gevoed wordt door ook bronnen die veel moslims zelf iedere dag raadplegen. Laten we beginnen met het heiligste boek van de moslims. Zonder de juiste kennis en interpretatie van de boodschap in de koran naar deze moderne tijd kunnen onwetende en radicale figuren dit hoogstaande literaire kunstwerk lezen als een soort Mein Kampf.

De koran zit voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is boordevol wijsheden en universele waarden, zoals respect voor ieder leven en godsdienstvrijheid, maar bevat – net als andere heilige geschriften – ook scènes van veldslagen tussen gelovigen en ongelovigen.

Zo staat de strijd die de profeet Mohammed met zijn volgelingen uit Medina voerde tegen zijn eigen familie in Mekka uitvoerig beschreven.

Wanneer men deze gewelddadige confrontaties, die toen tot veel bloedvergieten leidde, niet in de juiste historische context plaatst, kan het eenvoudig misbruikt worden om brute moorden te plegen in naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

Het zijn juist deze passages waaruit in navolging van Osama bin Laden al deze verknipte geesten van IS putten en zo ook de jonge honden met een breekbare islamitische identiteit in Europa aanzetten om haatmoorden te plegen op andersgelovigen.

Om het tij te keren is niet alleen een grondige kennis en interpretatie van de spirituele teksten in de koran nodig, maar ook het besef onder moslims dat zulke oude islamitische bronnen in kale vorm zonder enige uitleg, context of gebruik van gezond verstand gevaarlijke munitie kunnen zijn voor mislukkelingen. Daarnaast moeten we af van al die onzinnige complottheorieën, die bij een deel van de moslims bestaan, dat IS slechts een creatie is van het Westen.

Zolang het idee onder moslims onvoldoende doordringt dat wijzelf goeddeels de sleutel in handen hebben om het fascisme binnen onze geloofsgemeenschap uit te bannen – door oude islamitische bronnen opnieuw tegen het licht te houden – is het wachten op nieuwe aanslagen. Vandaar opnieuw mijn oproep aan moslims om onze grootste vijand, de Islamitische Staat – te vuur en te zwaard te bestrijden.