Pensioenfonds toetst beleggingen op uitstoot

Pensioenfonds Zorg en Welzijn toetst straks beleggingen op impact voor het klimaat. Goed gedrag wordt beloond.

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat de aandelen afstoten van bedrijven die niet in staat of bereid zijn hun uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren. Zo wil het fonds in het jaar 2020 de zogeheten klimaatvoetafdruk van de beleggingenportefeuille hebben gehalveerd.

Daarnaast worden in diezelfde periode de beleggingen in bedrijven die oplossingen bieden voor klimaatproblemen verviervoudigd, naar ongeveer 16 miljard euro. Het pensioenfonds, met een totaal belegd vermogen van ruim 161 miljard euro, richt zich daarbij vooral op waterschaarste en voedseltekorten, die worden versterkt door de opwarming van de aarde.

Om dit doel te bereiken richt PFZW, die dit plan vanmorgen heeft gepubliceerd, zich in eerste instantie op de meest vervuilende sectoren, zoals nutsbedrijven en energieconcerns.

Voetafdruk

Het pensioenfonds laat het gespecialliseerde onderzoeksbureau Trucost berekenen hoeveel broeikasgassen de bedrijven uitstoten. Daarbij wordt ook de zogenoemde voetafdruk berekend van de toeleveranciers. Zo wordt de verhouding becijferd van de CO2-uitstoot van ondernemingen in relatie tot hun omzet.

„Op basis daarvan maken we een lijst met vervuilende bedrijven”, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. ,,We gaan praten met bedrijven die aan de verkeerde kant van de streep staan, om te zien of verbeteringen mogelijk zijn. Zo niet dan zullen we uiteindelijk van hun afscheid nemen.”

Volgens Borgdorff is dat wat de leden van het pensioenfonds, zo’n 2,5 miljoen (ex-)werknemers in de sector zorg en welzijn, van hem vragen. Ongeveer de helft van de leden wil dat het fonds niet belegt in bedrijven die schade aanrichten aan klimaat en milieu – een klein deel van hen is zelfs bereid daarvoor een beetje pensioen in te leveren. Maar volgens Borgdorff is dat laatste niet de bedoeling. De klimaatactiviteiten moeten gebeuren met behoud van het bestaande rendement.

Borgdorff verwacht dat „sturen op financieel rendement en duurzaamheid” elkaar steeds meer gaan versterken. Hij hoopt dat het fonds samen met andere termijnbeleggers bedrijven tot een gedragsverandering kan brengen op dit gebied.

In opmaat naar klimaattop

Het pensioenfonds komt nu met de plannen om een signaal te geven voor de klimaatconferentie die vanaf 30 november wordt gehouden in Parijs. PFZW roept de politiek op te komen tot stevige afspraken op de top, waar vrijwel alle landen ter wereld over het klimaat zullen praten.