Al 34 uur debat, maar Kamer praat graag verder

De Tweede Kamer heeft er reeds 34 uur over vergaderd, maar er komt maar geen einde aan het belastingoverleg in de Tweede Kamer. De stemming over het belastingplan voor volgend jaar, waarmee het kabinet voor 5 miljard aan belastingen wil verlagen, is na tweemaal uitstel gepland voor vanmiddag. Maar er is een gerede kans dat dit opnieuw wordt uitgesteld, nu Kamerlid Henk Krol (50Plus) heeft gevraagd om heropening van het woensdag afgesloten plenaire debat. Hij heeft hiervoor steun van een groot aantal andere oppositiepartijen, waaronder CDA, GroenLinks en D66.

Omdat het kabinet vrijdag met een nieuw voorstel kwam om het belastingplan op onderdelen aan te passen aan de wensen van sommige oppositiepartijen, vinden veel partijen het begrijpelijk dat de Tweede Kamer daar in een extra, derde termijn van het debat een toelichting op krijgt.

Het debat over het belastingplan 2016 sleept zich hiermee verder voort. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) weet zich niet verzekerd van voldoende steun van de oppositie. Die steun is straks nodig in de Eerste Kamer, waar het kabinet 17 zetels mist voor een meerderheid. Kort voor het kerstreces zal de Senaat over de fiscale plannen moeten stemmen.

Alle voorstellen van oppositiepartijen, soms in verschillende samenwerkingsverbanden, zijn vooralsnog door het kabinet afgeschoten. Volgens Wiebes lopen de wensen van de oppositie nu eenmaal te ver uiteen om iedereen te vriend te houden.