Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Wet voor meer vrouwen aan de top mislukt

Bedrijven hebben nog steeds te weinig vrouwen aan de top, blijkt uit een grote steekproef waarvan de resultaten vanochtend bekend zijn gemaakt. Minister Bussemaker is “zwaar ontevreden”.

Foto ANP / Martijn Beekman

De Wet bestuur en toezicht (Wbt), die moest leiden tot 30 procent vrouwen in de Nederlandse bedrijfstop, is mislukt. Eind dit jaar loopt de wet af. Maar het streefcijfer is door de meeste bedrijven bij lange na niet gehaald. Ook heeft een meerderheid daarvoor geen verantwoordelijkheid afgelegd in het jaarverslag.

Dat blijkt uit de resultaten van een grote steekproef onder de 4.900 Nederlandse bedrijven die onder de Wbt vallen, en die vanmorgen bekend zijn gemaakt. In de raden van bestuur is 9,6 procent vrouw, in de raden van commissarissen is 11,2 procent vrouw.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) is “zwaar ontevreden”. Ze wil de wet verlengen en intensiveren. Mogelijk volgen er sancties als bedrijven de wettelijke verplichting van ‘pas toe of leg uit’ blijven negeren. Dat schrijft ze in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Er komt ook een Europese richtlijn die eist dat beursvennootschappen het uitleggen in hun jaarverslag als zij geen diversiteitsbeleid hebben voor hun raad van bestuur en raad van commissarissen. Bussemaker in een interview met NRC: “Het is onbegrijpelijk dat meer dan de helft van de bedrijven deze wettelijke verplichting naast zich neerlegt.”

Opvallend is dat de stijging van het aantal vrouwelijke commissarissen bij de tweehonderd grootste bedrijven veel sneller gaat dan bij de rest: 19,3 procent van de commissarissen is daar vrouw. Er is een ‘grote achterhoede van bedrijven waar niets gebeurt’, aldus de onderzoekers in de Bedrijvenmonitor. Ruim driekwart van de raden van bestuur en bijna tweederde van de raden van commissarissen heeft geen enkele vrouw.

Vacatures zijn ook niet voldoende benut, vindt Bussemaker. Een kwart van de bedrijven heeft bij nieuwe benoemingen voor een vrouw gekozen. Ze wil het wettelijke streefcijfer, dat bestaat sinds januari 2013, met vier jaar verlengen. Maar daarmee is een quotum nog niet van de baan, zegt ze: “De geboekte vooruitgang is simpelweg onvoldoende.”

Lees ook een interview met Jet Bussemaker en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: Quotum is een paardenmiddel