Getallen

We leren bij de les Nederlands wanneer je getallen volledig uit moet schrijven. Vol goede moed schrijft mijn leraar op het bord: ‘Getallen tot en met 20: voluit!’

    • Jules van Waveren