In Nederland wordt gesproken over sluiten alle kolencentrales

Het idee alle kolencentrales – ook de nieuwste – te sluiten heeft stevig post gevat in Den Haag, melden betrokkenen.

Ze hebben miljarden gekost en zijn nog maar net in bedrijf. Toch is de kans reëel dat de drie nieuwste kolencentrales binnen afzienbare tijd worden uitgezet. Betrokkenen melden, op basis van anonimiteit, aan deze krant dat er „verkennende gesprekken” gaande zijn tussen overheid en producenten, om zo de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Delta-topman Arnoud Kamerbeek, pleitte in juni al voor sluiting van de kolencentrales, kort na de uitspraak in de zogeheten ‘klimaatzaak’ die Nederland verplicht tot een CO2-reductie met 25 procent ten opzichte van 1990. Met de afspraken in het Energieakkoord zouden we op niet meer dan 17,4 procent uitkomen.

Het idee om dan maar alle kolencentrales dicht te doen heeft stevig post gevat in Den Haag. Volgens betrokkenen is alleen de VVD nog tegen.

ECN (Energie Onderzoek Nederland) acht het haalbaar. Gascentrales kunnen de stroomvraag opvangen tegen een meerprijs voor een gemiddeld huishouden van 88 eurocent per maand. Kamerbeek voelt zich hierdoor „gesterkt” en door het feit dat „politici nu openstaan voor deze discussie”.

Ook Jeroen de Haas van Eneco vindt het de „hoogste tijd dat Nederland en Nederlandse bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door Nederland kolenvrij te verklaren in 2020”. Het is „een van de meest goedkope” klimaatmaatregelen, veel goedkoper bijvoorbeeld dan afvang en opslag van CO2 (CCS), die 60 tot 100 euro per ton kosten. „Het sluiten van de kolencentrales maakt een reductie mogelijk die gemiddeld 16 euro per ton CO2 kost.”

De eigenaren van de centrales zullen mogelijk met forse schadeclaims komen. De vraag is, stelt ook Ed Nijpels, toezichthouder op het Energieakkoord, hoe je dat financiert.

In het Energieakkoord is afgesproken dat de nieuwe kolencentrales bijna 4 miljard euro subsidie krijgen om biomassa bij te stoken. Dat zou als wisselgeld gebruikt kunnen worden. De grote vraag is niet meer of, maar hoe Den Haag dit gaat doen?