Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Hoge kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van Saoedi-Arabië is prima en vergelijkbaar met die van Nederland. De totale staatsschuld bedraagt slechts 8 miljard dollar en de schuldquote zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 6,7 procent. Ter vergelijking: Nederland heeft een schuld van 380 miljard dollar en een schuldquote van 67 procent. Door de lagere olieopbrengsten zullen de uitgaven de inkomsten ver overstijgen en zal de staatsschuld zal toenemen. Daar staat tegenover dat de Saoediërs over enorme reserves beschikken: 655 miljard dollar. Bovendien kan het snoeien in de uitgaven en de belastingen verhogen. De belastingdruk is op dit moment laag. Saoedi-Arabië is dankzij de oliewinning een bijzonder welvarend land. Het economisch beleid richt zich op het minder afhankelijk maken van de energiesector en de kenniseconomie speelt een belangrijke rol. Saoedi-Arabië zal zeker in staat zijn het geleende geld terug te betalen.