Paths of Glory

(Stanley Kubrick, 1957). Met militaire precisie gemaakte, rauwe anti-oorlogsfilm van Stanley Kubrick. Generaals vallen bij hem in twee categorieën: decadenten en psychopaten. In die laatste categorie zit de generaal die, om een extra ster te verwerven, zijn manschappen met een onmogelijke aanval op de Duitse stellingen opzadelt. Als een deel van de soldaten er door rondvliegende kogels niet eens in slaagt om uit de eigen loopgraven te komen, sleept hij zijn manschappen voor de krijgsraad wegens lafheid. Ook dat militaire gerechtshof is een farce, ondanks het dappere verweer van kolonel Dax (Kirk Douglas). Zelden werd de zinloosheid van oorlog zo sterk verbeeld.