Arie Slob

Mijn man en ik praten graag over politiek. Onze zonen vinden dat saai. We voerden de ‘Arie Slobvrije dag’ in: één dag per week geen politiek aan tafel. Tegen Arie Slob hadden we niets, zijn naam is goed uit te spreken als je vier bent. Nog dagelijks wordt hij aangeroepen als onze interesse de zonen de keel uithangt. Vanmorgen vernam mijn zoon dat Slob de Kamer verlaat. „Kent hij onze ‘Arie Slob-vrije dag’?” vroeg hij zich af. Geachte heer Slob, bij dezen. Naar onze overtuiging hebben we uw naam niet ijdel gebruikt, wel voor gezinsdoeleinden. Dat moet u aanspreken.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact