Woede om opvang Den Haag

Vluchtelingen protesteren bij het voormalige ministerie van Sociale Zaken tegen de omstandigheden in het oude ministerie, dat hun nieuwe verblijfplaats is. Twintig asielzoekers sliepen uit protest op straat. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt zich niet aan afspraken die met de gemeente Den Haag zijn gemaakt over de opvang in het gebouw, schrijft wethouder Wijsmuller (Wonen) aan de raad. De gemeente wil voorlopig geen nieuwe vluchtelingen opnemen in het pand.