Waar zijn de wajangpoppen?

De Rotterdamse gemeenteraadsfractie van de Partij van de Dieren wil weten waar het unieke wajangpoppenspel is dat het Rotterdamse Wereldmuseum in 2005 in bruikleen gaf aan het Wajangmuseum in Indonesië. Ze eist van het college van b & w opheldering over het al dan niet bestaan van een bruikleenovereenkomst en over eventuele goedkeuring door de gemeente. De 150 poppen van de ‘Wayang Revolusi’ behoren tot de gemeentelijke collectie en beelden de onafhankelijkheidsstrijd uit. Er zou zijn afgesproken om het culturele erfgoed terug te geven na het maken van een exacte kopie.