Vereniging wil experiment met pil om zelf leven te beëindigen

Levenseindevereniging ziet rol voor arts en apotheker bij verstrekken, om misbruik te voorkomen.

ANP / Roos Koole
ANP / Roos Koole

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil via een wetenschappelijk experiment proberen de zogenoemde ‘laatstewilpil’ in Nederland legaal beschikbaar te maken. Mensen die hun leven voltooid achten, zouden de pil moeten kunnen krijgen, schrijft de vereniging in een beleidsvisie die ze volgende week bekendmaakt. Enkele jaren geleden werd al de Coöperatie Laatste Wil opgericht, met steun van de NVVE. Die heeft als doel een laatstewilpil te introduceren. Dit is echter de eerste keer dat de NVVE de leden belooft de plannen snel concreet te maken.

Opvallend is dat de NVVE wil dat de levenseindepil „geclausuleerd” wordt verstrekt via artsen of apothekers. Dat betekent dat de meest invloedrijke vereniging op het gebied van vrijwillige levensbeëindiging een rol wil behouden voor artsen of apothekers bij de verstrekking van een laatstewilpil. „Belangrijk hierbij is uit te sluiten dat dergelijke middelen ter beschikking komen in situaties waarin van suïcide, misbruik of moord sprake kan zijn”, schrijft de vereniging in haar ‘actieplan’.

Het plan is verder nog niet in detail uitgewerkt; de NVVE wil eerst overleg voeren met het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook gaat de vereniging in gesprek met artsenfederatie KNMG. NVVE-directeur Robert Schurink: „We willen dat een dergelijk experiment ervoor zorgt dat er duidelijke richtlijnen komen voor de verstrekking van een levenseindepil. We zien dat de behoefte aan zo’n pil er is in de samenleving, zeker nu de mondige babyboomgeneratie ouder wordt. Zij willen graag de regie houden over hun levenseinde.”

De levenseindepil die de NVVE legaal wil invoeren bestaat in de praktijk al. Sterker nog: de NVVE helpt mensen zelf om deze te verkrijgen. Lange tijd werd daar door de NVVE niet openlijk over gesproken, maar directeur Robert Schurink bevestigt de gang van zaken nu. Mensen die er moeite voor willen doen, kunnen via medewerkers van de NVVE of stichting De Einder aan buitenlandse adressen komen waar middelen te bestellen zijn. Na gesprekken met medewerkers van deze instanties worden betrouwbare adressen verstrekt.

Chinese route

Op dit moment is de zogenoemde Chinese route het meest populair: via e-mail kunnen in China middelen worden besteld waarmee ‘zelfeuthanasie’ kan worden gepleegd. Binnen twee weken worden de middelen dan per reguliere post, soms gemaskeerd als verjaardagskaart, opgestuurd. Officieel is dit illegaal, maar de kans op vervolging door het Openbaar Ministerie voor het bestellen alleen is nihil. Vandaag vertellen in deze krant verschillende mensen over hun ervaringen met het bestellen van dodelijke middelen in het buitenland.

Schurink:

„Wij proberen eerst in te schatten of mensen echt de wens hebben om deze middelen te krijgen, of dat ze misschien andere hulp nodig hebben. Maar als de wens goed doorwrocht en invoelbaar is, dan geven we betrouwbare adressen.”

In Nederland krijgen jaarlijks circa 5.300 mensen euthanasie. Hoeveel mensen zelfeuthanasie plegen, is onbekend.

Lees ook: Dodelijk poeder in een verjaardagskaart